Ile kosztuje leczenie uzależnień?

Wg światowych statystyk od silnie działających substancji psychoaktywnych uzależniony jest co piąty obywatel globu. Rodzaj środka zależy głównie od klimatu, dominującej religii, kultury regionu. W Polsce dominuje alkoholizm, nasze badania mówią o 3% alkoholików wśród dorosłych, jednak są one tak wiarygodne jak cała PARPA. W innych krajach np. USA procent ten wynosi ok. 10. Statystyki te wskazują na spore zainteresowanie leczeniem uzależnień. W związku z tym, że zależność to problem społeczny, Państwo powinno być bardzo zainteresowane aby zapewnić dostępne i skuteczne leczenie. a jak to wygląda w praktyce. Podam ceny przybliżone, ponieważ część z nich jest utajniona. Być może te wskazówki pozwolą Państwu wybrać odpowiednią formę lub konkretny Ośrodek Leczenia Uzależnień.

  • Ambulatoryjne leczenie uzależnień prowadzą Poradnie Terapii Uzależnień, Gabinety specjalistyczne. Trzeba dodać, że siec tych zakładów w Polsce jest bardzo dobrze rozbudowana, praktycznie nie ma problemu z dostępnością. Dużo gorzej jest z jakością.  W poradniach pracują głównie humaniści bez wiedzy medycznej, leczenie scedowano do pogadanek, nie przeprowadza się dokładnej diagnozy, brak lekarzy, psychiatrzy są rzadkością. Prywatne gabinety wabią pacjentów reklamami, nie stosują się jednak do żadnych standardów.
  1. Placówki posiadające kontrakt z NFZ nie pobierają opłat od pacjentów. Rozliczają się z ubezpieczycielem, z reguły mają ustalony system punktowy, otrzymują od kilkunastu do kilkudziesięciu PLN za wizyty. Niewiele więcej otrzymują realizując kontrakt w systemie dziennym. Niestety stawki te nie wystarczają na wykonanie usługi rzetelnie. Dlatego zatrudniają za mało personelu i brak tu specjalistów.
  2. Placówki prywatne oferują bardziej zindywidualizowany program. Leczenie opłaca pacjent, kwota musi pokryć koszta działalności i przynieść zysk. Koszt jednorazowej wizyty u psychiatry, psychologa, specjalisty psychoterapii to kilkadziesiąt do kilkuset złotych, z reguły 100 – 250 PLN. Koszty psychoterapii to często kilkadziesiąt złotych za godzinę Łącznie w ciągu roku wydamy ok. 8 – 10 tys. PLN.
  • Stacjonarne leczenie uzależnień odbywa się w OTU, Oddziałach detoksykacyjnych, długoterminowych Ośrodkach Leczenia uzależnień Wystarcza aby zaspokoić zapotrzebowanie pacjentów. Polska jest nawet krytykowana za jej nadmierną rozbudowę. Placówki mają swoje regulaminy, jednak trzeba przyznać, że z dostępem do tej formy terapii nie ma problemów.
  1. Baza publiczna skupia placówki z kontraktem NFZ. Otrzymują one zapłatę określoną kontraktem, najczęściej za dobę leczenia. Wynosi ona ok. 150 PLN w OTU i ok. 200 PLN za detoksykację. kwoty te nie są wystarczające aby zapewnić pacjentom należytą opiekę specjalistów. Odbija się to na jakości świadczeń. Pacjenci są leczeni często w skrajnie złych warunkach socjalnych, grupy terapeutyczne to często 45 osób na terapeutę. Nie mają dostępu do lekarzy, wymaga się od nich wykonania diagnostyki we własnym zakresie, sami muszą zaopatrywać się w leki.
  2. W Polsce istnieją 2 lub trzy prywatne ośrodki leczenia uzależnień.  Koszt leczenia w nich różni się znacznie. Detoksykacja jest z reguły oferowana w podobnych cenach, w przypadku krótkich pobytów cena wynosi ok. 500 PLN za dobę, przy dłuższym leczeniu można ją negocjować. Programy terapeutyczne, są podobne, trwają ok. 4-6 tygodni. Tu zauważamy różnice od 300 PLN z pakietem medycznym do 400 i dopłatami za specjalistyczne badania i konsultacje. Ceny kształtują się podobnie, niezależnie czy program zawiera leczenie alkoholizmu czy leczenie lekomanii. Więc koszt terapii w prywatnej Klinice to często 10 do 15 tys. PLN za pobyt. Trzeba jednak przyznać, ze jakość świadczonych usług wielokrotnie przewyższa najlepsze OTU prywatne.

W zestawieniu nie uwzględniono licznych ogłaszających się w internecie gospodarstw agroturystycznych przedstawiających się jako podobne placówki, oferują one ceny podobne jednak pobyt w nich stwarza duże zagrożenie dla pacjentów. Często jedynymi kwalifikacjami tych „terapeutów” są własne doświadczenia z alkoholem.

Dodaj komentarz