Specjalista psychoterapii uzależnień

Metody leczenia alkoholizmu

Metody leczenia alkoholizmuLeczenie uzależnień od substancji chemicznych, czynności np.: zakupów, hazardu patologicznego,seksu musi być prowadzone przez wykwalifikowaną osobę. Skuteczny specjalista to nie tylko wykształcenie, zdobyte certyfikaty oraz ukończone kursy. Na świetnego specjalistę sumuje się połączenie właściwych predyspozycji psychicznych z wiedzą zdobytą w szkole wyższej oraz kursach.

Specjalista psychoterapii uzależnień to osoba, która ma za sobą kilka lat studiowania i mnóstwo godzin przebytych kursów. Ukończone studia wyższe to decydujący warunek do wypełnienia na drodze do zawodu terapeuty uzależnień. Precyzyjniej mówiąc chodzi o jeden z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo i teologia. Zawód ten jest regulowany, co oznacza, że odpowiednie przepisy wydane przez organ ustawodawczy precyzyjnie definiują, kto może tytułować się specjalistą terapii uzależnień. Do obowiązków takiego specjalisty należy między innymi zdiagnozowanie oraz ustalenie planu terapeutycznego dla człowieka uzależnionego. Decydującymi zdolnościami terapeuty do walki z uzależnieniami, są umiejętności związane z poznaniem drugiego człowieka. Czasem do wyżej opisanego planu działania wkradają się wyjątki, a jest tak wtedy, kiedy człowiek uzależniony nie jest skory do włączenia się w leczenie. W takim przypadku pierwsza czynność specjalisty to próba zmotywowania takiej osoby do podjęcia leczenia. Klinika to nie jedyne miejsce wyznaczone do wykonywania tego fachu. Zajęcia terapeutyczne można wykonywać w domu człowieka uzależnionego, można również prowadzić zajęcia w zakresie profilaktyki na przykład w szkołach średnich. Otrzymanie certyfikatu specjalisty od zwalczania uzależnień wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Cena kursów zależy od placówki w której chcemy je odbyć, ale zwykle jest to od 5 tyś do 13 tyś złotych. Tutaj świetna wiadomość dla osób nie posiadających takiej gotówki: Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii udziela dofinansowania na tego typu kursy.

Dodaj komentarz